Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


head-aboutus

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอร์เทรด จำกัด (GTI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก Element14 หรือ Farnell  จากประเทศอังกฤษ โดยมุ่งเน้นในการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้า ที่ต้องการสินค้าอิเล็คทรอนิกส์คุณภาพ มีให้เลือกกว่า 500,000 รายการ จากผู้ผลิตชั้นนำกว่า 3,500 ราย นอกจากนี้บริษัทฯได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสายสัญญาณที่มีคุณภาพสูง Belden จากประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ตราสินค้า และสายทนไฟ Tai Sin จากประเทศ สิงคโปร์ ที่ใช้ในระบบป้องกันอัคคีภัยตามอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป


ปี 2554 บริษัทฯได้เพิ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย Brady จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Cromwell ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก

             บริษัทฯ มีจุดยืนที่ชัดเจนตลอดมาที่จะเป็นศูนย์รวมอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เพื่องานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม และ เป็นศูนย์กลางการจัดหาสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร (Industrial Component Global Sourcing) เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

Vision

 

มุ่งมั่นที่เป็นผู้จัดจำหน่าย อะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูง ที่ได้มาตรฐานสากลระดับโลก สามารถส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และประทับใจให้ลูกค้า

 

To supply quality products of Electronic components for maintenance works and Electrial construction materials for new construction and infrastructer to meet customer satisfaction.


Value

 

- Customer Enthusiasm (ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า)

 

- Integrity (มีความซื่อสัตย์)

 

- Team Work (มีการทำงานประสานกันเป็นทีม)

 

- Accoutibility (มีความรับผิดชอบ)

 

- Shared Vision (มีเป้าหมายระยะยาวร่วมกัน)

 


กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

partner-element14
Element14 หรือ Farnell คือธุรกิจที่เล็งเห็นคุณค่าของเวลาของผู้ใช้งาน อีกทั้งการบริการด้านข้อมูลสินค้าที่มีให้เลือกซื้อมากกว่า 400,000 รายการหลัก มีสินค้าพิเศษเพิ่มเติมกว่า 4,000,000 รายการ กว่า 3,000 ผู้ผลิตทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด, เครื่องใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท ทำให้ Element14 ได้รับการยอมรับจนเป็นที่นิยม อย่างแพร่หลายในวงการอิเล็กทรอนิคส์ และอุตสาหกรรมทั่วไป

 
partner-brady
Brady เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนในเรื่องของนวัตกรรม สืบเนื่องจากความตระหนักถึงความคุ้มค่าสำหรับลูกค้าทั่วโลกของBrady ซึ่ง Brady ได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Electronics, Food & Beverage, Automative, Marine, Oil & Gas, Power Utilities, Pharmaceuticals & Labs และ Telecommunication

Brady มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง และสร้างมาตรฐานการผลิตให้อยู่ในระดับโลก ผ่านระบบการผลิตแบบ Lean และ ทำให้ Brady ยังคงเป็นทางเลือกแรก
ของลูกค้าเสมอ


partner-phoenix

Phoenix เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสายนำสัญญาณ และสาย Control ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

 

partner-belden

สายนำสัญญาณ Belden เป็นสายนำสัญญาณคุณภาพสูงที่ผลิตจากประเทศอเมริกา และเป็นที่ยอมรับของตลาดอย่างกว้างขวาง Belden เป็นสายสัญญาณที่ได้ทำวิจัยและพัฒนาในด้านการผลิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นสายนำสัญญาณที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากว่า 100 ปี และมีรายการของสายนำสัญญาณมากมายกว่า 1,000 รายการที่ลูกค้าสามารถเลือกสรรเพื่อนำไปใช้ให้เหมะสมกับความต้องการในทุกประเภทการใช้งาน


partner-taisin

สายนำสัญญาณ Tai Sin เป็นสาย Control คุณภาพสูง ประเภท Instrument, Fire Resistant, Flame Retardant ผลิตจากประเทศสิงคโปร์ โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO และเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้ใช้งานมาเป็นเวลากว่า 100 ปี


partner-acr

ACR Systems Data Logger คืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติที่มีหลายชนิด สามารถบันทึกค่าต่างๆ ได้มากมาย เช่น อุณหภูมิ, ค่าทางไฟฟ้า, อัตราการไหล, ความชื้น, คุณภาพอากาศ, ความดัน ฯลฯ โดยประโยชน์ของ Data Logger คือลดความผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกค่าโดยใช้คน ใช้ในการรับรองและยืนยัน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของลูกค้า และผู้ใช้งาน

 

partner-lumberg

 อุปกรณ์เชื่อมต่อจากเครือข่ายไปยังเครื่องจักรอุตสาหกรรม ในระบบการควบคุมอัตโนมัติ (FieldBus, ProfiBus) เป็นผลิตภัณฑ์จากเยอรมันในกลุ่มบริษัท Belden